ทำ Dropdown ให้เลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล และทำหน้าจอแก้ไข ให้มีการกำหนดค่าเริ่มต้น


(หน้าจอบันทึกข้อมูลใหม่)


จังหวัด :

เขต/อำเภอ :

แขวง/ตำบล :

พัฒนาโดย : http://php-ajax-code.blogspot.com

แก้ไขพัฒนาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แบบโดย : http://www.codetukyang.com